Правник – студентски часопис Правног факултета у Новом Саду позива сте заинтересоване студенте, свих нивоа студија, да постану чланови Редакције часописа. У наредном периоду приступиће се истраживању и анализи актуелних правничких тема, као и свеобухватном приказу наставних и ваннаставних активности на Правном факултету у Новом Саду. Такође, у поступку је израда новог веб сајта часописа, на којем ће бити повећан број објава и садржаја.

У жељи да са вама развијамо академски дух и унапредимо информисаност наших студената и шире јавности о студентским, правничким и важним друштвеним темама, позивамо вас да се до 20. новембра пријавите на мејл адресу pravnik@pf.uns.ac.rs. У пријави је потребно навести име, презиме и годину студија. Након тога, уследиће први састанак и почетак рада на реализацији предвиђених активности.