Година је 1884. и Валтазар Богишић прикупља анкетним путем податке о народном правном животу у Црној Гори. Сумњајући у исправност дотадашњег поступка, на терен одлази лично. Овакав подухват, први своје врсте, предузео је ради састављања Општег имовинског законика за Kњажевину Црну Гору, ни не слутећи да ће му бити потребна Ваша помоћ. Он је сам и сав терет кодификаторског рада пада на њега, а не на велику комисију састављену од великих правника, попут оних комисија у Риму, Француској и Аустрији.

Међутим, Богишић се изгубио. У претходним годинама седео је у канцеларији Дворске библиотеке у Бечу, где је анализирао раније прикупљене податке и објавио обимно дело „Правни обичаји у Словена“. Управо размишља о томе да ли је ово цена коју сваки припадник историјско-правне школе мора платити не би ли саставио норме које изражавају народни дух.

Помозите Богишићу да изађе из Црне Горе и настави свој рад!

Савет: избегните Еугена Ерлиха и тако помозите Валтазару да сачува свој метод као оригиналну идеју! Кругови око Ханса Келзена оптуживали су Ерлиха за прећуткивање Богишићевих идеја којима се користио.

Успели сте!

Сада се Богишић може посветити анализирањем прикупљених података.

ОИЗ је завршен 1888, а у другом издању објављује се 1898.

Еуген Ерлих назива Валтазара „генијем за конкретно“, а његов упитник и законик „ремек делима“. Наш јунак извршио је на Ерлиха, који се сматра оснивачем социологије права као науке, значајан утицај, а и подстакао је друга слична проучавања народног правног живота у Европи. Законик је преведен на више страних језика, попут француског, немачког, италијанског и шпанског.

Vyasa