КОНТАКТ


Постоји неколико начина да ступите у контакт са редакцијом Студентског листа „Правник“:

Адреса електронске поште: pravnik@pf.uns.ac.rs
Број телефона: 021/485-3103
Број канцеларије: 15 C/M

РЕДАКЦИЈА


Стефан Радојчић

Главни и одговорни уредник

 

 

 

 


Стефан Иветић

Заменик главног и одговорног уредника

 

 

 

 


Никола Ћирић

Заменик главног и одговорног уредника

 

 

 

 

Александар Пејић

Уредник електронског издања

  

 

 

 

 


Јелена Фрљановић

Лектор

 

 

 

 

 

Срђан Хромиш

Асистент при уредништву

 

 

 

 

 


Светозар Видаковић

Асистент при уредништву

 

 

 

 


Ана Јовић

Асистент при уредништву

 

 

 

 

Јелена Ошап

Члан редакције

 

 

 

 


Теодора Јовановић

Члан редакције