Студенти који су у предходном периоду редовно похађали предавања и вежбе из Кривичног права имали…
Детаљније